Da se bolje razumemo!

Usluge pismenog i usmenog prevođenja, overa prevoda. Svi evropski i najvažniji svetski jezici.Materijali za prevođenje Agenciji mogu biti dostavljeni:

   - elektronskim putem na e-mail: agencija@wenus.rs u najrazličitijim formatima,
   - putem faksa na broj + 381 11 213 0660,
   - na adresu: Agencija Wenus d.o.o. Bulevar umetnosti 1/76, 11070 Beograd.

Isporuka

Gotove prevode isporučujemo u skladu sa vrstom teksta i uz poštovanje zahteva naručioca: u elektronskoj formi, snimljeni na CD-ROM, DVD-ROM ili u štapmanom obliku.

Poverljivost

Agencija garantuje da će podacima, sa kojima tokom procesa prevođenja dolazi u dodir, rukovati uz garantovanje najvećeg stepena poverljivosti. U tom smislu Agencija je spremna da izađe u susret svim specifičnim zahtevima naručioca.

Materijali za prevođenje Agenciji mogu biti dostavljeni:

   - elektronskim putem na e-mail: agencija@wenus.rs u najrazličitijim formatima,
   - putem faksa na broj + 381 11 213 0660,
   - na adresu: Agencija Wenus d.o.o. Bulevar umetnosti 1/76, 11070 Beograd.

Isporuka

Gotove prevode isporučujemo u skladu sa vrstom teksta i uz poštovanje zahteva naručioca: u elektronskoj formi, snimljeni na CD-ROM, DVD-ROM ili u štapmanom obliku.

Poverljivost

Agencija garantuje da će podacima, sa kojima tokom procesa prevođenja dolazi u dodir, rukovati uz garantovanje najvećeg stepena poverljivosti. U tom smislu Agencija je spremna da izađe u susret svim specifičnim zahtevima naručioca.